5–6 ноября, 2016

ХХХІ Международная научно- практическая интернет-конференция

 • КАК ПЕРЕСТАТЬ СПОРИТЬ В СЕМЬЕ

    Наргиса Икромова, Камола Фармонова (Фергана, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Удается ли вам с супругом спокойно обсуждать проблемы? Или вас не покидает чувство, будто вы идете, по минному полю и каждый неосторожный шаг может, вызвать взрыв эмоций, и перерасти в жаркий спор? Если это так, не сомневайтесь: ситуацию можно исправить. Но сначала нужно выяснить, почему вы с супругом часто спорите.

 • Ми живемо в часи небаченої ще в історії людства науково- технічної революції. І життя в усіх його проявах стає різноманітнішим і складнішим. Воно чим далі, тим більше вимагає від людини не шаблонних звичних дій, а рухливості мислення, швидкого орієнтування, творчого підходу до вирішення складних і простих завдань.

 • ШЛЮБ ТА РОДИНА: ПОГЛЯД ОЧИМА СТУДЕНТІВ

    Віра Прохорчук, Валерія Наумець (Київ, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  В умовах нестабільності сучасного вітчизняного суспільства вагомої ролі для особистості набуває родина як осередок психологічної стабільності. Побудова молодими людьми власної родини суттєво визначається їх шлюбно-родинними настановами, які формуються ще з раннього дитинства. На сучасному етапі важливо досліджувати шлюбно-родинні настанови молоді, адже ми розглядаємо уявлення про сімейне життя в аспекті картини світу людини, так як картина світу – це реалізація потреби людини орієнтуватись в світі не лише фізично, а й інтелектуально, на основі розуму та власного досвіду. Але досить часто уявлення людей про своє сімейне життя, про майбутнього шлюбного партнера формуються під впливом ілюзорної картини світу, яка нав'язує занадто ідеалістичні, відірвані від реальності уявлення. Ілюзорна картина світу – це викривлені стереотипами, страхами, проекціями, упередженнями уявлення про світ та самих себе. Дослідження шлюбно-родинних настанов молоді відкриває можливості для корекції неправильних уявлень хлопців і дівчат щодо інституту сім’ї.

 • НОАНЪАНАВИЙ МЕТОДНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

    Сабрие Халилова, Шерзодбек Фармонов (Фергана, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Касб-хунар коллежларида кузатилган дарслар асосида шундай фикрга келиндики, таълим методларининг хар бири ўқувчиларга билим бериш, уларни маънавий-аҳлоқий тарбиялашга хизмат қилмокда. Аммо ҳуқуқий демократик жамият қуриш сари дадил ривожланаётган юртимизда таълим ҳалқаро андозаларга мос холда тараққий этмокда. Ёш авлодда она-Ватанга, мустақиллик ғояларига садоқат туйғусини қарор топтиришда миллий истиқлол ғоясини сингдириш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса юртимизда хар бир фуқаронинг маънавий камолотини ифодалайди. Маънавий камолот эса Президентимиз сўзлари билан айтганда, "Мамлакатимизнинг куч-қудрати, халқнинг маънавий камолотидир". Инсоннинг маънавий камолотга эришиши учун эса таълим-тарбия, билим, мустақил фикрлаш муҳим омил ҳисобланади.

 • Процес соціалізації сучасного підлітка відбувається за умов перманентної соціальної кризи, руйнації старих стереотипів поведінки, переосмислення нормативних і ціннісних орієнтацій минулого. Отже, відома вікова криза підлітка ускладнюється “віковою” кризою суспільства. Українське суспільство зіткнулося нині із безпрецедентною за масштабами й наслідками проблемою стрімкого поширення алкогольної залежності та активізації залучення у тенета споживання алкоголю та наркотичних речовин молоді та підлітків. Як наслідок, вживання цих психотропних речовин стало однією із складових соціальної ситуації дитинства.