5–6 ноября, 2016

ХХХІ Международная научно- практическая интернет-конференция

  • У вітчизняній та закодонній науковій літературі точаться дискусії щодо теоретико-методологічних основ дослідницької роботи, покликаної вивчити питання самоорганізації та активізації територіальних громад. В цілому ці підходи поділяють на дві великі групи: 1) ті, в яких громада виступає об’єктом дослідження; 2) ті, де громада є суб’єктом дослідницької роботи, тобто«дослідницькі підходи за участю громади» (acommunity-basedparticipatoryactionresearch), що, за визначенням С. Тілікаратна, протистоять «елітистським дослідженням», в межах яких людей розглядають як об’єкти для вивчення [11]. Ця робота розглядає особливості другого підходу, його зв’язок із діяльнісними моделями розвитку громади.