ШЛЮБ ТА РОДИНА: ПОГЛЯД ОЧИМА СТУДЕНТІВ

  Віра Прохорчук, Валерія Наумець (Київ, Україна)  |    Скачать статью

В умовах нестабільності сучасного вітчизняного суспільства вагомої ролі для особистості набуває родина як осередок психологічної стабільності. Побудова молодими людьми власної родини суттєво визначається їх шлюбно-родинними настановами, які формуються ще з раннього дитинства. На сучасному етапі важливо досліджувати шлюбно-родинні настанови молоді, адже ми розглядаємо уявлення про сімейне життя в аспекті картини світу людини, так як картина світу – це реалізація потреби людини орієнтуватись в світі не лише фізично, а й інтелектуально, на основі розуму та власного досвіду. Але досить часто уявлення людей про своє сімейне життя, про майбутнього шлюбного партнера формуються під впливом ілюзорної картини світу, яка нав'язує занадто ідеалістичні, відірвані від реальності уявлення. Ілюзорна картина світу – це викривлені стереотипами, страхами, проекціями, упередженнями уявлення про світ та самих себе. Дослідження шлюбно-родинних настанов молоді відкриває можливості для корекції неправильних уявлень хлопців і дівчат щодо інституту сім’ї.