29–30 апреля, 2016

ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Роль и значение малого и среднего бизнеса в экономике любой странны очень велико. Малый бизнес является незаменимой частью хозяйственной системы любой страны, обеспечивая ей эффективное развитие. Без данного сектора нормально существовать и развиваться не могут ни экономика страны ни общество в целом. Существует целый ряд финансовых и не финансовых инструментов государственной поддержки предпринимательства, одним из которых является содействие в организации сбыта отечественным товаропроизводителям продукции по средствам закупок государственного сектора.

  • У період інтеграції до Європейського союзу, кожна країна намагається трансформуватися до європейських стандартів ведення політики у будь-якій сфері. Наша держава не є виключенням і, в свою чергу, здійснює реформацію всієї політичної, економічної та соціальної систем.

  • Ефективність роботи підприємства, досягнення цілей в довгостроковій перспективі залежать в першу чергу від наявного кваліфікованого персоналу, який одночасно є лояльним – ідентифікує себе з підприємством, де працює, пов’язує з діяльністю в ньому свої успіхи та невдачі тощо. Проблема утримання та пошуку персоналу зумовлює необхідність створення привабливості підприємства як роботодавця [1, с.104].

  • Глобалізація економіки та розширення міжнародних зв'язків , роблять проблему міжнаціонального менеджерського спілкування життєво важливою. Менеджерам різних соціальних культур доводиться все частіше взаємодіяти зі своїми колегами з інших країн. Українські компанії співпрацюють із зарубіжними компаніями, об'єднуються з ними, організовують спільні підприємства по всьому світу.

  • Корпоративна інформаційна система — це інформаційна система, яка включає в себе основний функціонал управління діяльністю підрозділів та підприємства (корпорації) в цілому для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес-стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології. На сьогоднішній день існує велика кількість корпоративних інформаційних систем, однією із найпопулярних серед них є SAP.