29–30 апреля, 2016

ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Авторське право на музичний твір, як і будь-який інший об’єкт права інтелектуальної власності охороняється, як на рівні кожної держави, так і на світовому рівні, в цілому. При цьому одним із найважливіших важелів охорони авторського права на музичний твір, що надається державою, є саме його реєстрація. На сьогоднішній день, реєстрація авторського права на музичний твірне є обов’язковою і її наявність не впливає на виникнення у автора прав на його твір. Адже авторське право на музичний твір виникає з моменту створення такого твору і вираження його в матеріальному або на матеріальному носії. Ці положення відображені у національному законодавстві, зокрема, у ст. 437 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV[1] та п. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ [2].