30–31 января, 2016

ХXII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Global Web компаниясының 2015 жылдың басына қарай ұсынылған мәліметтері бойынша әлемде Интернет пайдаланушылардың 29% немесе 415 млн желіні жасырын түрде пайдалануды көздейді. Ол үшін олар түрлі VPN-серверлерін және прокси-серверлерді қолданады. VPN (Virtual Private Network, виртуалды жекеменшік желі) қолданысының тағы бір себебі рұқсат етілмеген контентке қолжетімділік болып табылады.[1, с. 6.] Интернет желісінде ақпаратты қорғау мәселесі TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internetworking Protocol) хаттамаларының жиынтығы негізінде құралған, желілер пайда болған уақыттан бастап қарастырылып жатыр. TCP/IP – желіаралық хаттама және жіберілімді басқару хаттамасы, қазіргі кезде Интернет хаттамасының жиыны TCP/IP деген бір есіммен аталады.

  • Постійне збільшення кількості інформації, необхідної для ухвалення правильного управлінського рішення, призводить до того, що традиційні методи роботи з документами стають неефективними. Це виражається в тому, що керівники не мають в своєму розпорядженні своєчасної і повної інформації про документи, їх стан та історію роботи з ними, а сам процес проходження документів виявляється погано контрольованим.

  • Світова економіка початку ХХΙ ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Загальну спрямованість економіки країн у ХХІ ст. за численними прогнозами визначають такі чинники: ефективність науки та впровадження нових технологій, становлення й розвиток нанотехнологій, інтелектуальний і науково-технічний розвиток, інновації та мегафункціональні ноу-хау. Саме у даних напрямах інтелектуальному капіталові приділено провідну роль. Одна з перспективних форм інтелектуального капіталу – нанотехнології.

  • MACROMEDIA FLASH ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮМКІНШІЛІГІ

      Марина Сладкова, Зайтуна Бекбаева, Жансерік Қожабай (Атырау, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

    Macromedia Flash бағдарламасы интерактивті фильмдердегі Сіздің барша идеяларыңыз бен кәсіби шеберлігіңізді жүзеге асыруға көмектеседі. Бұл бағдарламалардың мүмкіндіктерін үйрене отырып, Сіз Flash жұмыс ортасындағы бүгінгі күнгі бар құралдарды іс жүзінде пайдалану арқылы Web-беттер мен анимацияланған логотиптерді жасай аласыз. Macromedia Flash бағдарламасының көп мүмкіншіліктері бар және жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгересіз.

  • Вступ. Кожне сучасне підприємство є складною соціально-економічною системою управління, при оптимізації якої виникають проблеми стосовно впливу зовнішнього середовища, прогнозування і визначення оптимальних режимів функціонування. Ці проблеми мають розв’язуватися на інформаційному рівні шляхом оптимізації інформаційних потоків, які функціонують всередині системи і які поступають до неї із зовнішнього середовища. Для удосконалення процесу прийняття та реалізації обґрунтованих стратегічних управлінських рішень доцільно дослідити формування основних інформаційних складових на всіх етапах стратегічного управління.

  • Багато проблем розробки і застосування інтелектуальних інформаційних систем, корисних в різних областях людської діяльності, залишаються все ще невирішеними, незважаючи на значні успіхи в області штучного інтелекту. При створенні і супроводі інтелектуальних інформаційних систем, виникає проблема нестачі інформаційних ресурсів, починаючи від прикладних обчислювальних сервісів і послуг, закінчуючи готовою інформаційною платформою. Вирішення даної проблеми криється в, активно розвиваючихся, , хмарних технологіях.