31 December, 2021

XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕМОКРАТИЧНИХ СИСТЕМАХ

      Анастасія Ісаєва (Маріуполь, Україна) |    Download article |  Link

    Метою даного дослідження є аналіз ролі публічного управління в демократичних системах та її впливу на розвиток і функціонування державних систем управління. Актуальність даного дослідження полягає в дослідженні особливостей державного управління у взаємозв’язку з концепцією демократичних систем.