31 декабря, 2021

XLІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Метою даного дослідження є аналіз ролі публічного управління в демократичних системах та її впливу на розвиток і функціонування державних систем управління. Актуальність даного дослідження полягає в дослідженні особливостей державного управління у взаємозв’язку з концепцією демократичних систем.