31 May, 2021

ХХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • KUNJUT O’SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

    Tursunboev Hamdam -biologiya fanlari nomzodi, dotsent, Nukus, O’zbekiston Matyakubova Malika -talaba, Nukus, O’zbekiston Tursunboev Bahrom -o’qituvchi, Amudaryo tumani 11 sonli maktab, O’zbekiston |    Download article |  Link

  Hozirgi davrda o’simliklarning oziq-ovqat va dorilik hususiyatlarini o’rganish katta ahamiyatga ega. Shu jumladan biz kunjut o’simligini qarab shiqishni oldimizga maxsad qilib oldik. Kunjut - Sesamum indicum L. turi kunjutdoshlar - Pedaliaceae oilasiga mansub bo’lib, V.M. Giltebrandt klassifikastiyasi bo’yicha ikkita ssp. bicarpellatum Hilt. va ssp. quadricarpellatum Hilt. kenja turlariga bo’linadi. Har ikkala kenja tur ham o’z navbatida namlikka bo’lgan munosabati bo’yicha ikki guruhga ajratiladi. ssp. bicarpellatum Hilt. kenja turiga 32 ta tur xillari va ssp. quadricarpellatum Hilt esa, 14 ta tur xillari birlashadi. Ushbu ikki kenja turga mansub navlar asosan hosil qo’zoqchalarining tuzilishi bo’yicha bir-biridan keskin farq qiladi.

 • ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВОГО ИНГИБИТОРА ЭНДОГЕННОЙ АЛЬФА-АМИЛАЗЫ

    Айнур Казыханова, Гульназ Бектемирова, Нургуль Мамытова ( Алматы, Казахстан) |    Download article |  Link

  Хлеб является социально значимым продуктом питания населения и важнейшим компонентом продовольственной безопасности любой страны. Одним из главных лимитирующих факторов производства высококачественного хлеба является некондиционная мука, в том числе и мука с повышенной автолитической активностью (АА), в основном обуславливаемой активностью фермента α-амилазы. АА пшеничной муки нормального качества обычно невелика и не оказывает отрицательного воздействия на качество хлеба. Повышенная активность характерна для муки с примесью проросшего (вследствие преждевременного прорастания –sprouting) зерна.

 • БАКТЕРІЇ РОДУ BACILLUS ЯК ПРОДУЦЕНТИ ПІГМЕНТІВ

    Гливук Дар’я Вікторівна (Одеса, Україна)  |    Download article |  Link

  За сучасними уявленнями, аеробні спороутворюючі бактерії, або бацили, об'єднуються в окремий рід Bacillus родини Bacillacea. Сьогодні рід Bacillus включає близько 31 вид, які були об'єднані за фенотиповими ознаками. Особливостями бактерій роду Bacillus, за якими його відрізняють від інших представників родини Bacillacea, є: суворо або факультативна аеробна природа, паличкоподібна форма і продукція каталази.

 • Серед хвороб, на які страждають наші сучасники найбільш небезпечною є захворювання серцево-судинної системи. Серцево-судинна система забезпечує кровообіг організму, а значить живлення і дихання всіх органів. Ось чому захворювання серцево-судинної системи відображається на пониженні функціональної діяльності всього організму. Одночасно понижуються творчі здібності та працездатність людини.

 • У зв'язку з широким розповсюдженням резистентності збудників інфекційних захворювань до вже існуючих антимікробних агентів, потреба в нових антибіотиках надзвичайно велика, а інфекційні захворювання як і раніше залишаються загрозою та основною проблемою сучасної медицини. Мікроорганізми є одним з найбільш цінних джерел отримання різноманітних біологічно активних сполук. Тому роботи з мікроорганізмами, а також продуктами їх життєдіяльності, є перспективними, а розробка нових методів пошуку антибіотиків серед продуктів мікробного метаболізму набуває ще більшої актуальності.

 • Сім’я - один з найбільших соціальним винаходів людства, цінність якого з давніх часів аж до наших днів лишається незмінною. Вона концентрує в собі й відображає важливі досягнення тисячолітньої цивілізації людських об’єднань. Це складна динамічна і значною мірою автономна система, якій найбільш властиві якості самовдосконалення і самовідтворення. Водночас сім’я тісно зв’язана з усіма клітинами соціального організму суспільства. Вона чутливо реагує на всі структурні й функціональні зміни, які відбуваються в ньому, і певним чином сама впливає на суспільство, здійснюючи тим самим свою місію. Сім’я в мініатюрі відображає гострий динамічний процес, характерний для розвитку суспільства. Вона зберігає та оберігає пам’ять народу від небуття, є захисником і творцем розумного, доброго, вічного.