БАКТЕРІЇ РОДУ BACILLUS ЯК ПРОДУЦЕНТИ ПІГМЕНТІВ

  Гливук Дар’я Вікторівна (Одеса, Україна)  |    Download article

За сучасними уявленнями, аеробні спороутворюючі бактерії, або бацили, об'єднуються в окремий рід Bacillus родини Bacillacea. Сьогодні рід Bacillus включає близько 31 вид, які були об'єднані за фенотиповими ознаками. Особливостями бактерій роду Bacillus, за якими його відрізняють від інших представників родини Bacillacea, є: суворо або факультативна аеробна природа, паличкоподібна форма і продукція каталази.