31 May, 2021

ХХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Одной из основных социальных задач общества является воспитание поколения граждан, обладающих духовным богатством, моральной чистотой, творчеством и физическим совершенством. Для решения этой задачи важным средством интеллектуального, духовного и материального воспитания всесторонне гармонично развитой, социально активной, творческой личности является физическая культура и спорт.

 • ЕКСТЕНСИВНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ МЕТОД ТРЕНУВАННЯ

    Юрій Бочков, Андрій Бузинов ( Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Розвиваючи силову витривалість, слід пам'ятати, що вона тісно пов'язана з розвитком як максимальної сили, так і витривалості. Науково обґрунтованим методом розвитку силової витривалості в першу чергу є інтервальний метод. Він характеризується систематичною зміною навантаження і відпочинку. Періоди відпочинку повинні бути дуже незначні, щоб за відведений час не можна було повністю відновити працездатність. Це означає, що одне навантаження повинно слідувати за іншим, в результаті чого постійно зменшуються енергетичні запаси і накопичується втома. Втома м'язів, досягнута за допомогою інтервального навантаження, може бути набагато сильнішою і повнішою, ніж при одноразовому тривалому інтенсивному навантаженні. Розрізняють екстенсивний та інтенсивний інтервальні методи.

 • МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ.

    Наталія Годун, Олег Гаврущенко (Переяслав, Україна) |    Download article |  Link

  Для оцінки росту та розвитку дитини використовують набір методик, перше місце в яких займають антропометричні і фізіометричні показники. Антропометрія – поширений метод вимірювання морфологічних характеристик тіла, що дозволяють кількісно описати його будову. Антропометричні виміри виконуються згідно відповідних методик. Існує багато методик антропологічних вимірів, які відрізняються точками вимірів, інструментами, що використовуються під час вимірів. Відрізняються також методики обробки даних отриманих під час вимірів, можуть відрізнятися також деякі трактування отриманих під час антропометричних вимірів результатів.

 • Прагнення до хорошого здоров'я, зовнішньої привабливості, м'язової сили і впевненості в собі живе в кожній людині. Фітнес - це система занять фізичною культурою, що включає в себе не тільки підтримання гарної фізичної форми, а й інтелектуальний, емоційний, соціальний і духовний початок. Фітнес об'єднує в собі не тільки безліч видів фізичної активності, але і різні види тестувань, раціональне харчування, правильний режим сну і відпочинку, здоровий зовнішній вигляд.

 • ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

    Виктор Заика, Михаил Солодарь, Станислав Нечай (Минск, Республика Беларусь) |    Download article |  Link

  Особое положение в спортивной подготовке занимает принцип индивидуализации, который предусматривает построение тренировочного процесса, педагогических воздействий в многолетней системе подготовки спортсменов и использование средств, методов и форм занятий, которые создают условия для наивысшего развития их способностей к соревновательной деятельности [1, 2, и др]. При этом индивидуальный подход означает не приспособление целей и основного содержания обучения к отдельным индивидам, а поиск и использование форм и методов работы с учетом индивидуальных особенностей для достижения поставленных целей. Следует полагать, приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности системы подготовки атлетов высокого класса и роста их спортивных результатов лежит в определении тех специфических задаваемых тренирующих воздействиях, которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной срочности, выраженности и направленности. При этом для успешного выступления на соревнованиях различного ранга недостаточно только высокого уровня физической, технической и тактической подготовленности, так как профессиональная деятельность спортсменов предъявляет повышенные требования к их психологической подготовленности.

 • Постановка проблеми: Сучасна епідемічна ситуація, що склалася у світі та,зокрема, і в Україні поставила перед людством ще більше викликів, аніж було раніше. Негативний вплив карантинних обмежень вплинув не тільки на психічне здоров’я людей, а й на фізіологічне, що у подальшому може викликати куди більш серйозні наслідки, аніж наслідки від захворювання саме на коронавірус. У зв’язку з цим вважаю за потрібне з’ясувати всі аспекти цього питання та спробувати надати на них відповіді.

 • Мета дослідження: дослідити потенційну ефективність використання скандинавської ходьби для реабілітації організму після захворювання COVID-19.

 • В умовах розбудови незалежної Української держави основна мета сучасної освіти - відповідність актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави, підготовка гармонійно розвиненої особистості, що сприяє формуванню і розвитку не тільки фізичних, а й особистісних та духовних якостей.

 • Рухова активність під час самоізоляції значно знижується.Карантин звів щоденну активність більшості з нас до мінімуму. Спортзали зачинені, на роботу не йдемо, дітей у школи і садки не водимо, у магазин — лише за крайньої необхідності. Це сильно впливає на імунітет та самопочуття людини. Багато хто часто хворіє, скаржиться на слабкість. Тому необхідно займатись фізичною активністю.

 • Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодні українська система загальної середньої освіти зазнає значних змін унаслідок прогресивного реформування. Впровадження Концепції Нової української школи уже викликало позитивні зміни початкової школи, а за кілька років докорінним чином змінить середню і старшу. Центральним положенням у системі середньої освіти стає виховання соціально активного громадянина своєї країни на підставі реалізації компетентнісного підходу.