31 May, 2021

ХХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • АНАЛИЗ ТРЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ STATISTICA

    Маргарита Брус, Сергій Загребельний (Краматорск, Украина) |    Download article |  Link

  Наиболее распространенным способом прогнозирования является прогнозирование на основе временных рядов (динамических рядов, рядов динамики, хронологических рядов). Временной ряд описывает изменение какого-либо показателя во времени. Например, температура воздуха в середине каждого часа суток, ежегодная урожайность зерновых, ежедневный объем продаж какого-нибудь товара, стоимость акции предприятия, уровень инфляции, обменный курс валют – все это временные ряды.

 • ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДОХОДОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

    Катерина Карачарова (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм управління виробництвом, подолання безхазяйності, активізації підприємництва. Важлива роль у реалізації цих завдань належить аналізу доходів підприємства. Аналіз дозволяє вивчити та оцінити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів власними оборотними засобами в цілому, а також в окремих підрозділах, визначити економічні показники підприємства.

 • ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ У ПРОЄКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

    Світлана Науменкова, Роман Панченко (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Захист від політичних ризиків в Україні набуває особливого значення для стимулювання іноземних інвестицій та відновлення економічного зростання. Посилення економічної нестабільності та влив глобальних системних ризиків актуалізує роль держави як ініціатора залучення та гаранта повернення коштів для реалізації масштабних інвестиційних проєктів, у т. ч. таких, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства. Пошук надійних інструментів мінімізації неочікуваних втрат у сфері довгострокового інвестування набуло особливу актуальність в умовах негативних економічних наслідків, пов’язаних з пандемією СOVID-19. Кризові явища у сфері проєктного фінансування зумовлюють потребу у застосуванні додаткових інструментів захисту прав інвесторів і кредиторів, особливо в країнах з нестійкою економікою, де поглиблення фінансової кризи зумовлює суттєве здороження вартості позикового капіталу, ускладнює процедуру залучення довгострокових коштів, а також потребує посилення моніторингових дій упродовж життєвого циклу проєкту.

 • Функцію перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів від фізичних та юридичних осіб, які є вкладниками або інвесторами, до осіб, переважно юридичних, для яких ці ресурси необхідні, щоб здійснювати розширене відтворення, виконує фінансовий ринок. Основними учасниками, що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, є фінансові посередники. Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки країни.

 • Умови сьогодення характеризується тим, що світові тенденції до глобалізації та масової діджиталізації призвели до того, що прискорення темпів розвитку неможливо контролювати. Умови введення бізнесу та ринкова ситуація знаходяться в нескінченному «коливанні», а через підвищення темпів розвитку, частота цих «коливань» зростає увесь час. Мінливість та непередбачуваність ринкової ситуації є природними ворогами для введення бізнесу. Потреба в мінімізації ризиків призводить до пошуку інструментів протидії. Планування, завжди, виступало одним з найефективніших інструментів боротьби з непередбачуваними обставинами. Будь-яке бізнес-планування орієнтоване на збільшення поінформованості в усіх потенційно корисних аспектах діяльності компанії, особливо в споживачах. Розуміння своїх споживачів є пріоритетним напрямом маркетингових досліджень, бо саме вміння відчувати та задовольняти потреби клієнтів дозволяє бізнесу вести успішну діяльність та розвиватися. Для здобуття таких цінних даних існує потреба в дослідженні поведінкових особливостей споживачів та адаптування до них. Так, як світова криза на тлі пандемії вірусу COVID-19 вносить додатковий рівень хаосу в поведінкові традиції сучасних споживачів й змушує все більший спектр бізнесу переходити в мережу інтернет, тому й особливості поведінки споживачів найдоцільніше досліджувати в діджитал-середовищі.