31 October, 2019

ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У тезах викладено результати попередніх досліджень що стосуються сучасних методів комунікації, підбору кадрів та формування успішної команди управлінців вищої категорії. Методи роботи з кадрами та нестандартні форми примноження людських ресурсів можливі за злагодженої комунікаційної форми та наявного потенціалу націй. Вивчаючи досвід країн колишнього СРСР можемо спостерігати подібність підходів щодо формування команди уряду. Тема успішної компетентної ланки керівників державою надзвичайно актуальна. Питання конструювання майбутнього значно глибша ніж короткотривала активність у ЗМІ окремих спікерів.

  • Образ тіла, який формується у підлітковому віці, слід розглядати з точки зору інтеграції знань, уявлень та оцінок зовнішніх фізичних даних в структурі самосвідомості підлітка. Характеристики тіла підлітків, які відповідають або не відповідають стереотипам їх соціального середовища, складають основу формування іміджу їхнього тіла та їх психосоціального розвитку.

  • ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

      Лідія Леміш (Кривий Ріг, Україна) |    Download article |  Link

    Сучасний педагог повинен не лише досконало володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Джерелом знань про особистість учителя і учня, особливості їх відносин є педагогічна психологія.