30–31 March, 2017

ХXХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Одним із факторів ефективності рухів спортсмена вважається техніка виконання вправи, тому однією з актуальних проблем спортивного тренування фахівці вважають проблему фізичної і технічної майстерності. Важливою проблемою, у даних умовах, є удосконалення методики спеціальної швидкісно-силової підготовленості на етапі спеціалізованої базової підготовки, коли створюється база спеціальної підготовленості, яка є заставою успіху на більш високому рівні у обраному виді спорту [1, с.48].

  • Бугунги кунга келиб соғлом турмуш-тарзи тушунчаси кенг маъно касб этмоқда. Мутахассисларнинг фикрларига кўра соғлом турмуш-тарзи тушунчаси фақатгина жисмоний саломатлик даражаси билан белгиланмайди. Шунга кўра соғлом турмуш-тарзи тушунчасини ёритиш ўзига хослик касб этади. Соғлом турмуш–тарзи тушунчасини ёритишда бир қанча ёндашувларни кўриб чиқиш мумкин. Бу йўналишлар инсоннинг ақлий, ахлоқий-манавий ва жисмоний ривожланиш даражаси билан изоҳланади. Соғлом турмуш-тарзи фақатгина кун тартибига риоя қилиш, тўғри овқатланиш ва гигиенага амал қилиш билан чегараланиб қолмасдан, балким, инсоннинг миллий қадриятлар ва маънавиятга мос тарзда тарбияланганлик даражаси билан ҳам белгиланади.

  • Сўнгги йилларда жисмоний тарбия ва спортга кўпчилик катта қизиқиш билдириб, унинг аҳамиятли томонлари тўғрисида кўплаб фикрларни билдиришмоқда. Шунга қарамай ҳали ҳам кўпчилик ушбу омилнинг бор имкониятларидан тўла фойдаланиш, уни йўлга қўйиш каби масалаларни тўла тушуниб етгани йўқ. Кўпчилик олимлар соҳанинг ижобий томонларини ёритиб беришга бағишланган изланишлар олиб борганлар. Жисмоний тарбия ва спортнинг ижобий томонларини аниқлашга қаратилган социологик сўровномалар, тадқиқот ишлари ташкил қилинмоқда [4].

  • Ҳозирга келиб спорт амалиётида спортчиларни тайёрлаш ва уларни саралаб олиш масаласи мутахассислар олдида турган муҳим вазифалардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Спорт соҳасининг жадал ривожланиши спорт соҳаси мутахассисларига спортчилар тайёрлаш, уларни саралаш ва танлаб олиш ишларини қайта ташкил қилиш, илмий асосланган ва ўз самарасини берадиган услабларни ишлаб чиқиш вазифасини юкламоқда.

  • РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

      Олександр Трубенко, Тетяна Бадрак, Наталя Гордієнко, Василь Шевченко (Черкаси , Україна) |    Download article |  Link

    В Україні фізичне виховання здійснюється шляхом проведення обов'язкових занять у дошкільних виховних, середніх, загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно до навчальних програм, затверджуваних в установленому порядку [1]. У середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень. Періодичність проведення занять з фізичної культури, вимоги до складання заліків з фізичного виховання встановлюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

  • Постановка проблеми. Останніми роками широке поширення набули різні практики оздоровчих тренувань. Популярними стали східне єдиноборство, різноманітні види аеробіки, заняття танцями, шейпінгом. Силові види фітнесу активно розвиваються і набувають все більшої популярності у різних груп населення завдяки формуванню постави, гармонійно розвинутого тіла, використанні музичного супроводу на заняттях, вихованні різних фізичних якостей, зокрема сили [1, 2].