28–29 February, 2016

ХXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Водно-болотными угодьями (ВБУ) называют естественные или антропогенные водоемы и окружающие их прибрежные территории, на которых вода является основным жизнеобеспечивающим фактором. На крайнем востоке республики находится одно из наиболее значимых ВБУ - Алаколь-Сасыккольская система озер.

  • РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА МАЛІ РІЧКИ

      Cвітлана Совгіра, Леся Містрюкова (Умань, Україна) |    Download article |  Link

    На початку ХХІ століття особливу тривогу викликає стан малих річок та їх водозбірних басейнів, що піддаються інтенсивному антропогенному впливу. Різноманітні форми антропогенного впливу на малі річки, пов’язані з їхнім використанням, нами зведено до трьох основних груп: зміни водного режиму; зміни якості води; зміни, пов’язані з експлуатацією біоресурсів і утворенням надлишку біомаси. Розкриємо детально групові форми антропогенного впливу на басейн малих річок.

  • Инсоният учун узоқ йиллар давомида табиатни асраб – авайлаш, ер, сув ва ҳавони ифлослантирмаслик масалалари доимо муҳим вазифалардан бири бўлиб келган.          Ушбу масалалалар айни кунда бутун дунё миқёсида кишилик жамиятининг бугуни ва эртаси учун долзарблиги боис энг муҳим глобал муаммолар сирасига киради. Келажагимиз эртаси бўлмиш баркамол авлод тарбиясида экологик маданиятни шакллантириш бугунги куннинг энг муҳим асосий вазифаси бўлиб қолмоқда.