28–29 February, 2016

ХXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Становлення системи соціальної опіки на українських землях, які входили до складу Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст., відбувалось на двох рівнях: державному і громадському. Водночас становлення капіталістичних відносин у поєднанні з економічною відсталістю зумовило перебудову існуючої суспільної системи та загострило питання допомоги тим категоріям населення, які були найчутливіші до змін, що відбувалися. І Російська, і Австрійська імперії складалися як багатонаціональні держави з різними етнонаціональними культурами, з певним економічним і військовим потенціалом, тому розвиток українських земель у складі імперій був украй непередбачуваним.