29–30 November, 2015

ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Внедрение и широкое применение информационных технологий оказывают серьезное влияние на занятость человека и способы хранения информации и их обработки, т.к. документация, письма, сообщения и другие тексты создаются сразу в электронном виде. Поэтому появилась большая потребность создания приложения для организации заметок и решения рабочих задач. При помощи таких специальных приложений можно легко создавать сообщения, заметки, списки дел, организовывать статьи из интернета, документы, фотографии, собирать материал или обсуждать работу. Вторая потребность решения этой задачи: создать условия для пользователя, использовать эти приложения (информационные и вычислительные услуги) в любом месте при необходимости.

  • ЗАВАДОСТІЙКИЙ КОД УМОВНИХ ЛИШКІВВ ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ

      Вячеслав Василенко, Фархад Мікель Огли Гасімов (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

    На сьогоднішній день завдання контролю та поновлення цілісності інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах є важливим як ніколи [1-2]. Майже вся інформація в нашому житті перетекла в мережу, і без сумніву є ті, хто хоче цим скористатися вкравши або змінивши потрібну нам інформацію. На сьогоднішній день одним з найвідоміших механізмів поновлення інформації вважають формування хеш-функції на етапі запису чи передачі інформації. Під хеш-функцією розуміється відображення інформації,яка контролюється,в образ фіксованої невеликої довжини за правилами того чи іншого перетворення. Найчастіше використовують механізми блочного контролю цілісності інформації, коли контрольована інформація розподіляється на блоки – базові та узагальнені кодові слова.