ЗАВАДОСТІЙКИЙ КОД УМОВНИХ ЛИШКІВВ ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ

  Вячеслав Василенко, Фархад Мікель Огли Гасімов (Київ, Україна)  |    Download article

На сьогоднішній день завдання контролю та поновлення цілісності інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах є важливим як ніколи [1-2]. Майже вся інформація в нашому житті перетекла в мережу, і без сумніву є ті, хто хоче цим скористатися вкравши або змінивши потрібну нам інформацію. На сьогоднішній день одним з найвідоміших механізмів поновлення інформації вважають формування хеш-функції на етапі запису чи передачі інформації. Під хеш-функцією розуміється відображення інформації,яка контролюється,в образ фіксованої невеликої довжини за правилами того чи іншого перетворення. Найчастіше використовують механізми блочного контролю цілісності інформації, коли контрольована інформація розподіляється на блоки – базові та узагальнені кодові слова.