29–30 November, 2015

ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Використання прийомів популяризації наукової інформації – одна з основних ознак науково-популярної літератури. Оскільки ступінь вираження цієї ознаки впливає на якість і доступність видання, то зрозуміле зацікавлення нею науковцями. Автори підручника “Редакторська підготовка видань” серед популяризаторських прийомів виокремлюють художнє осмислення наукової інформації [9]. Зазначаючи, що прийоми популяризації наукових знань залежать від авторської манери розповіді й редакторської майстерності, М. Тимошик виділяє нестандартне введення в текст термінів й спонукання читача до їх мимовільного засвоєння, сюжетний розвиток подій, авторські відступи від розповіді, емоційно насичені авторські ремарки, що спонукають читача до певної реакції, вставки-відступи, які узагальнюють вищесказане автором тощо [11].