29–30 November, 2015

ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • УЯТЧАНЛИК ПСИХОЛОГИК ФЕНОМЕН СИФАТИДА

      Ахрорбек Ғаниев Алишер угли (Наманган, Узбекистан) |    Download article |  Link

    Инсоннинг комиллик даражаси бу шунчаки орзу эмас , балки унинг билим асосидаги эзгу фаолияти билан эришиш мумкин бўлган маънавий юксакликдир. Шундай экан , узлуксиз таълим бериш ва мақсадли тарбиялаш орқалигина комиллик сифатларига эга бўлган баркамол инсонларни вояга етказиш мумкин . Шу боисдан ҳам бугунги кунда мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялаш масаласи тобора давлат сиёсатининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда . Зеро, “Одобли , билимдон ва ақлли, меҳнацевар, иймон-еътиқодли фарзанд нафақат ота-онанинг, балки бутун жамиятнинг энг катта бойлигидир ” .

  • Сучасний розвиток українського суспільства вимагає змін особистостей і суспільства в цілому у всіх сфера життя. Перед Україною стоять виклики, гідно вирішити які вона зможе лише змінивши пріоритетність – з економічної складової на людський капітал. Наразі, брак матеріальних і фінансових ресурсів проявляє головний потенціал вирішення проблем – інтелектуальне багатство української нації. Політична свідомість – важлива складова особистості, необхідна для свідомого і повноцінного функціонування в суспільстві і державі.