29–30 September, 2015

ХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ДОГОВІР ДАРУВАННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

    Наталія Бубирь (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Наукова значимість та актуальність цієї теми обумовлюється збільшенням ролі договору в умовах суспільного та державного життя України. На практиці з договором дарування зустрічаються не часто, тому виникають порушення договірних зобов’язань та незаконне використання і застосування договору дарування. Базою для визначення договору дарування є норми Цивільного кодексу України (гл. 55). Відповідно до ч. 1 ст. 717 Цивільного кодексу України договір дарування – це договір, за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Законодавець виділяє кілька видів договору дарування:

 • ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

    С.М. Бумар, А.В. Верховодова (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні дуже гостро постає питання щодо працевлаштування молоді в сучасних умовах. На основі проведеного дослідження основною проблемою виокремлено небажання підприємств приймати на роботу випускників без досвіду практичної роботи. На основі таких обставин виникає низка проблем пов’язаних як з безробіттям, так і працевлаштування не за фахом молодих спеціалістів, але це ще не всі проблеми сьогодення. Тому метою даної статті являється вирішення проблеми працевлаштування молоді без досвіду роботи. Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній науковій літературі [1-5] не існує єдиної думки щодо безробіття молоді, так як у всіх різні погляди щодо поставленої проблеми.

 • ЩО ОБРАТИ СПАДКОВИЙ ДОГОВІР ЧИ ЗАПОВІТ?

    Олена Злепко, Ірина Устименко (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні, державі яка постійно оновлює свої закони, гостро постає питання заповіту та передачі майна у спадок тим чи іншим чином. На основі цього виникає безліч проблем які стосуються і того хто передає своє майно у спадок, і того хто його отримує його. Тому метою даної статті являється вирішення питання, що обрати спадковий договір чи заповіт? Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній науковій літературі не існує єдиної думки що краще обрати спадковий договір чи заповіт, так як у всіх різні погляди щодо поставленої проблеми.

 • Дискримінація- це будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. Досліджуючи сучасний стан трудових відносин, слід зазначити, що таке явище як дискримінація має місце бути, томуусунення дискримінації у сфері праці є надзвичайно актуальним питанням. На міжнародному рівні це питання здобуло правового регулювання ще 50-х р.р. минулого століття: Конвенція МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці й занять (1958 р.), Конвенція МОП № 100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності (1951 p.).

 • ПРАВА ТА ПІЛЬГИ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ, ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

    Леся Науменко, Валентина Глюзіцька (Хорол, Україна) |    Download article |  Link

  Молодий спеціаліст – випускник вищого навчального закладу чи професійного навчально-виховного закладу (потреба в якому була заявлена підприємством), який після навчання влаштовується на відповідну роботу за тією кваліфікацією, яку він набув під час навчання. Твердження, про те, що випускнику вузу чи молодому спеціалісту без досвіду роботи важко працевлаштуватися, — не більше ніж міф, і цей міф поступово розсіюється. Але це не означає, що роботодавці готові брати всіх, хто отримав диплом. Роботу шукати все ще нелегко: треба розглянути сотні оголошень, написати і розіслати сотні резюме, зі страхом очікувати відповіді і співбесіди. [1, с. 235]. Що ж робити, щоб пошук роботи не втомлював і не забирав останні сили та нерви, а знайдена робота принесла фінансову стабільність, користь, задоволення і підвищення професійними сходинками? Пропоную Вам скористатися порадами, щодо ефективного пошуку роботи. 1. Визначення конкретної цілі.

 • ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ФАКТОРИНГА

    Андрей Пархимович (Мозырь, Беларусь) |    Download article |  Link

  Факторинг не новая услуга на белорусском рынке, в настоящее время рынок услуг факторинга продолжает развиваться, что вызвано увеличением количества клиентов, осознавших выгоды использования факторинга и его преимущества перед другими финансовыми инструментами. Основная задача факторинга – обеспечить такую систему взаимоотношений с покупателями, при которой поставщик мог бы предоставлять конкурентные отсрочки платежа своим клиентам, не испытывая при этом дефицита в оборотных средствах. Это возможно благодаря досрочному финансированию поставок с отсрочкой платежа банком-фактором в удобном для поставщика режиме.

 • ФІКТИВНИЙ ШЛЮБ В УКРАЇНІ

    Оксана Чухіль, Анастасія Гашинська (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Люди зустрічаються, закохуються, одружуються, інколи розлучаються, інколи живуть довго і щасливо, інколи довго і нещасливо. Проте є й такі, які разом не живуть і дня. Роблять вони це для задоволення своїх власних інтересів. Те, що вони роблять, у народі називають «фіктивним шлюбом». Фіктивний – уявний, що видається за дійсність. Розділ 2 статті 40 Сімейного кодексу України визначає, що фіктивним є не лише той шлюб, який укладено за змовою чоловіка і жінки, а й той, у якому наміру створити сім’ю не мала хоча б один із подружжя [1, с.10]. Відповідний юридичний нюанс є досить цікавим, оскільки дозволяє визнати поза законом навіть той шлюб, який першочергово укладався із найблагороднішою метою.

 • Актуальність теми. Зайнятість та працевлаштування молоді є актуальною темою на сьогоднішній день. Саме молодь є найбільш соціально та економічно активною групою, яка обумовлює соціально-економічний розвиток суспільства та держави. Проте, не завжди можливо відтворити бажання працювати за для власного забезпечення та соціально-економічного розвитку країни. Така проблема існує і в Україні. В Україні найбільше від безробіття потерпають молоді люди віком від 15 до 24 років. Швидкому працевлаштуванню передусім заважає брак досвіду та кваліфікації. Обираючи професію або спеціальність молоді люди часто не орієнтуються на потреби ринку праці, а тому дуже важливо допомогти випускникам шкіл зорієнтуватися у світі професій, ситуації на ринку праці конкретного регіону, пройти профдіагностичне тестування, підібрати варіанти підходящої роботи або профнавчання за актуальними професіями.