ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ПРИНЦИП ТРУДОВОГО ПРАВА

  Дар’я Ляшенко (Харків, Україна) |    Download article

Дискримінація- це будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. Досліджуючи сучасний стан трудових відносин, слід зазначити, що таке явище як дискримінація має місце бути, томуусунення дискримінації у сфері праці є надзвичайно актуальним питанням. На міжнародному рівні це питання здобуло правового регулювання ще 50-х р.р. минулого століття: Конвенція МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці й занять (1958 р.), Конвенція МОП № 100 про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності (1951 p.).