31 January, 2023

IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • TEACHING SPEAKING TO ESL STUDENT

      Ірина Іванченко (Ніжин, Україна) |    Download article |  Link

    Speaking is one of the main sources of getting and presenting the information. A person that has developed great communicative skills can achieve the desired goal much faster than the one who is afraid to talk or has no intention to move forward in their life. Speaking in class can be difficult for any student, but it can be especially challenging for students who are learning English as a second language (ESL students). Even students who have some level of proficiency in reading and writing in English often struggle with speaking.

  • Внутрішня індивідуальна модель світу автора, специфіка бачення ним дійсності знаходить своє відображення на всіх рівнях ієрархічно організованої структури тексту та зумовлює відбір таких елементів, які за своїми мовними властивостями є найбільш дієвими для репрезентації авторського розуміння дійсності, а також реалізації прагматичних установок тексту.

  • Ә.Кекілбаев пен Б.Нұржекеевтің романдарында ұлттық сипат арқылы халқымызға тән ұлттық ерекшеліктер саралана талданады. Ұлтымыздың тарихи санасын, дүниетанымы, әдет-ғұрыптарын, кейіпкерлердің ұлттық тілді меңгеруін, дәстүрлерін және этнографиялық сипатты құрайтын ерекшеліктерін көркемдік деңгейге жеткізе бейнелеген. Б.Нұржекеевтің «Ерлі-зайыптылар» романы тікелей «үйлену оңай, үй болу қиын» демекші, отбасының ынтымағы жарасып, сүйкімді де, білімді, өнерлі, еңбекққор, ақылды, халқын, оның көнеден келе жатқан салтын, әдет-ғұрпын, дәстүрін сүйіп, соны бойларына сіңіре отырып, жалғастыратын ұрпақ тәрбиелеуде ананың орнын қапысыз мүсіндеуге көп тер төккен. Жоғарыда біз романда атқаратын қызметін саралай бастаған Ілескүл, шындығында да, барша қазақ келіншектері мен қыздарына үлгі болатын көп қасиеттерді талбойына жинақтаған аса аяулы бейне, жаны құнарлы келіншек.

  • Ел ішінде өте көп таралған ерлік пен елдікті, еркіндікті ту етіп көтерген, мазмұны бай, тәрбиелік тағылымы мол, көркемдігі жоғары жыр жауһарлары – «Қобыланды батыр» және «Алпамыс батыр» жырлары. Бұл батырлық эпостардан халық шығармашылығына тән барлық сипаттарды көруге болады. Олар – құрылымдық жағынан шымыр, бас-аяғы бүтін қалыпқа түскен жыршылардың толассыз жырлауымен жоғары көркемдік деңгейге жеткен ауызша айтуға лайықталған мақамы берік қалыптасқан синкретті туынды. Терең мазмұны, тарихи оқиғаларды сипаттауы, елін-жерін қорғау жолында ерлік жасаған азаматтардың батылдығын, туған жерге деген махаббатын көрсете жырлауы әлемдік лиро-эпостық «Манас», «Одиссея» жырларынан кем емес. Жырлардағы ұқсастық қарт ата-аналардың жаратқаннан перзент тілеп, әулиелерге түнеп мінәжәт етуі, баласын зарығып көруі, жас батырлардың тез ер жетіп, ерекше батылдық көрсетіп, жүйрік ат таңдауы, жау қолына түскен халқының кегін қайтарып, туған елін бақытқа кенелтуі, өзіне серік болатын сұлу жар таңдап бақытты ғұмыр кешуі.