РОЛЬ СЛОВА У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ АВТОРА

  Тетяна Семашко (Київ, Україна) |    Download article

Внутрішня індивідуальна модель світу автора, специфіка бачення ним дійсності знаходить своє відображення на всіх рівнях ієрархічно організованої структури тексту та зумовлює відбір таких елементів, які за своїми мовними властивостями є найбільш дієвими для репрезентації авторського розуміння дійсності, а також реалізації прагматичних установок тексту.