31 January, 2023

IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВПЛИВ ВІЙНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ В УКРАЇНІ МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

      Вікторія Бондаренко, Наталія Журавська (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Війна спричинила велику катастрофу у сфері екологічних руйнувань в Україні. Екологічні катастрофи не відновлюються занадто швидко оскільки ресурси виснажені,спалені та винищені ліси, зруйнована верхня кора землі, забруднене повітря різними штучними викидами, тощо. Для її відновлення треба багато часу та ресурсів, та це не один висаджений парк…

  • Анотація. Авторами досліджено концентрацію в сироватці крові прогестерону, естрадіолу, кортизолу, трийодтироніну (Т3) та показників клітинної ланки адаптивного імунітету у сук за піометри як показників, що можуть вказати на шляхи розвитку цієї дисфункції і, в подальшому, розробку протоколів її профілактики. Зважаючи на унікальність репродуктивної фізіології псових, критичність періоду еструсу в онтогенезі сук та відсутності конкретного переліку факторів, що впливають на відповідний процес, авторське дослідження є беззаперечно актуальним. До досліду були залучені п’ять сук породи лабрадор, у яких відбиралась кров. Для отримання сироватки кров переносили у вакуумні пробірки Vacutest®. Для отримання плазми частину відібраної крові переносили в пробірку з ЕДТА. Показники стану імунокомпетентних клітин вказують на дисбаланс між Т-хелперами та Т- супресорами, що може бути вагомим чинником розладу в синтезі регуляторних цитокінів. Аналіз фагоцитарної активності нейтрофілів вказав на достатньо високу їх активність за умов піометри. Можна припустити, що вищевказане є компенсаторною місцевою реакцією з боку вродженої клітинної ланки імунітету.

  • Анотація. Toxoplasma gondii (внутрішньоклітинний найпростіший) викликає токсоплазмоз у теплокровних тварин, включаючи людей і собак. Авторське дослідження було проведено з метою вивчення серопревалентності собачого токсоплазмозу серед власних і бродячих собак у Одеському районі. Загальна поширеність токсоплазмозу, визначена за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА), серед безпритульних собак становила 31,7%, а серед домашніх - 22%. Серед безпритульних сук встановлено більшу поширеність вищевказаного захворювання - 19,5%, ніж у кобелів - 12,2%. На відміну від безпритульних, у домашніх визначено менше тварин з високими титрами.