30 Квітень, 2022

XLVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Генерація МТК допомогла б у вирішенні ряду проблем пов’язаних із створенням раціональної мережі громадського транспорту, маршрутів вантажного транспорту та визначенням транспортного попиту. Незважаючи, з одного боку, на нескладне завдання, до вирішення даної проблеми намагалися підійти багато вчених, що призвело до появи великої різноманітності різних методів та моделей, заснованих на різних підходах. З іншого боку, складність у створенні оптимального математичного методу та апарату генерації матриці транспортних кореспонденцій (МТК), який би враховував різні фактори, особливості та обмеження, які б мали значний вплив при формуванні раціональної МТК.

  • Бұл мақалада дифференциалдық теңдеулердің саналымды жүйесінің шешімдерінің бар болуы мен жалғыз болуы сияқты кейбір жалпы қасиеттері қарастырылған.