30 Квітень, 2022

XLVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасний світ неможливо уявити без реклами, так само, як і неможливо ігнорувати її майже безмежні можливості впливу на свідомість суспільства, здатність формувати моду, започатковувати нові цінності. Сьогодні реклама займає одне з найважливіших місць з-поміж інших засобів масової інформації, насамперед завдяки яскравості, виразності та багатогранності можливих реалізацій тактичного задуму, надзвичайній здатності до впливу на свідомість реципієнта, до керування та маніпуляцій поведінкою людей. Як наслідок, рекламна комунікація та засоби її реалізації стають об’єктом багатьох наукових досліджень.