31 Березень, 2021

ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Технологічні особливості біологічної очистки органовміщуючих стічних вод

      Наталія Блінова, Вікторія Мохонько (Сєвєродонецьк, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Традиційно для очистки побутових та промислових стічних вод використовують метод біологічного очищення, який є класичним, достатньо поширеним і економічно обґрунтованим. Зазвичай технологія очищення води реалізується послідовно у спорудах з різним кисневим режимом (анаеробним, аноксидним, аеробним). В якості головного діючого агенту, використовують флокульовані, гранульовані біоценози активних мулів та біоплівки. Мікробна біомаса може знаходитися у завислому седиментованому стані або іммобілізованому на завантажувальних матеріалах-носіях (біоплівки).