31 Березень, 2021

ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Упродовж останніх років в Україні відбулися значні зміни та реформи на шляху до створення умов для збереження та формування здоров’я людини, в тому числі й дитини, через освіту. Аналіз змісту Законів України «Про загальну середню освіту» (2020), «Про освіту» (2017), Стандарту початкової освіти(2018), Державного стандарту базової середньої освіти(2020), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016), Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти(2020) визначає необхідність вирішення пріоритетних завдань сучасної освіти, які спрямовані на здоровий, соціально-безпечний, інтелектуальний розвиток кожної дитини, як особистості. До основних принципів концепції «Нова українська школа» входять також: здоров’я - формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку; безпека - перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 • АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ ЛЕПТОСПИРОЗЫНА ҚАРСЫ ВАКЦИНДІК ШТАМДАРДЫҢ ИММУНОГЕНДІК ЖӘНЕ ЗИЯНСЫЗДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

    Аманжол Макбуз, Жумагуль Киркимбаева, Светлана Ермагамбетова, Абдиразак Алтенов, Динара Сарыбаева, Гулсин Нургожаева (Алматы, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Кіріспе. Лептоспирозға қарсы экономикалық және тиімді шара ол-вакциндеу. Қазіргі уақытта көптеген елдерде әр түрлі вакциналар даярлайды, олар: тірі, инактивтелген және т.б. Тірі вакциналарды дайындау үшін лептоспира штамдарын әр түрлі әдістермен аттенуирленеді: лептоспира штамдарын тауық эмбриондарына пассаждау арқылы, гамма-сәулелерімен, синтетикалық ортаға өсіру және стрептомицинге тәуелді мутанттар қолдану арқылы. Осы лептоспира штамдары пайдаланылған тірі вакциналар әр түрлі мемлекеттерде сыналған. Тірі вакцинаның апробация нәтижелері бір-біріне қарама қайшы. Бір ғалымдар осы вакциналардың жоғары имуногендігін айтса, екіншілері формалинмен, фенолмен иноктивтелген вакциналар тірі вакцинаға қарағанда тиімдірек деп санайды.

 • ІҚМ ЛЕПТОСПИРОЗЫНА ҚАРСЫ ПОЛИВАЛЕНТТІ ГИПЕРИММУНДЫ ҚАН САРЫСУЫН ДАЙЫНДАУ

    Биржан Бияшев, Кайрат Орынтаев, Ерсултан Шаяхмет, Мадина Булегенова, Арман Жылкайдар, Асель Жолдасбекова (Алматы, Казахстан)  |    Завантажити статтю |  Link

  Кіріспе. Бүгінгі таңда елімізде «Ірі қара мал етінің экспортық әлеуетін дамыту» жобасы бекітілген (ҚР үкіметі қаулысы. № 877, 29.07.2011 ж.) Бұл бағдарлама бойынша 2015 жылға қарай сиыр етінің экспортын 60 мың тоннаға дейін, 2020 жылға – 180 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Осындай келелі мәселелерді шешуде кедергі болатын, әлемде кең етек алған, зооантропоздар тобына жататын аурулардың бірі лептоспироз. Ауыл шаруашылық малдарының лептоспирозы өткен ғасырдың 50-60 жылдарынан бастап, бүгінгі күнге дейін жан-жақты зерттелуде. Аурудың алдын-алуға вакциналар және ауруды емдеу әдістері ұсынылып, олар қолданылуда [1, с.212]. Соған қарамастан бұл ауру дүние жүзінде және біздің елімізде кеңінен таралған [2,с.65]. Ауру көрсеткішінің дамушы, тіпті дамыған елдер арасында жоғары болуына байланысты, халықаралық денсаулық сақтау ұйымдары (World Organization for Animal Health, Food and Agricultural Organization, World Health Organization) лептоспирозды ғаламдық маңызға ие мәселе деп таныды [3,с.87]. Табиғатта лептоспиралар көптеген жануарлар организімінде және тұщы су көздерінде сақталады, сондықтан эпизоотологиялық үрдісті түбірімен жою мүмкін емес. Бірақ ауруды алдын алу және емдік шараларын жасауға мүмкіндіктер бар.Біздің жұмысымыздағы міндетемдік мақсатта гипериммунды қан сарысуын дайындау болып табылады.

 • НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ БЫТОВЫХ КУРИЦ

    Григорян Г.Г., Мардоян Г.В. (Ванадзор, Армения) |    Завантажити статтю |  Link

  Ընտանի հավերի մասին կա տարածված կարծիք, որ նրանց վարքը շատ պարզունակ է, նրանք ոչինչ չեն կարող հիշել, սովորել, այսինքն նրանց մոտ շատ դժվարությամբ են առաջանում պայմանական ռեֆլեքսները: Մինչդեռ գրականության մեջ բերված են բազմաթիվ տվյալներ, որոնք փաստում են, որ այս թռչունների վարքըայնքանբարդէ, որցանկությանդեպքումայնտեղկարելիէտեսնելռացիոնալգործողությանտարրեր [6, 7]։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,որհավերըկարողենհաղորդակցվել միմյանց հետ, հիշելթվերիորոշակիհաջորդականությունևկարողեն«հաշվել» [6]: Նման եզրակացության են եկել նաև Պադուայի համալսարանի իտալացի գիտնականները.