30–31 Серпень, 2014

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сьогодні напрацьовано засоби для вирішення багатьох завдань, що постають перед адміністрацією при управлінні кафедрами інститутів післядипломної педагогічної освіти. У дослідженні піднятої проблеми особливо важливими є наукові роботи з проблем управління педагогічними системами (В. І. Бондар, Л. І. Даниленко, Г. В. Єльникова, Л. М. Калініна, В. І. Маслов, О. А. Орлов, В. С. Пікельна, Т. І. Шамова), теорія та методики моделювання управлінської діяльності (В. С. Пікельна, О. Г. Хомерики та ін.).