30–31 Серпень, 2014

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Для притягнення до відповідальності суб’єкта, що заздалегідь не обіцяв вчинити діяння з доходами, одержаними злочинним шляхом, необхідно, щоб він знав про джерело їх походження. Незважаючи на те, що в ст. 209 КК термін "завідомо" не вживається, для притягнення до кримінальної відповідальності за відмивання осіб, які не брали участі в первісному злочині, необхідно встановити, що вони усвідомлювали, що їх діянням передувало скоєння предикатного злочину. Обізнаність особи щодо предикатного діяння є однією з умов притягнення за відмивання злочинних доходів. Наприклад, необхідність установлення усвідомлення суб’єктом джерела походження доходів, що відмиваються, зазначалась безпосередньо в ст. 2 Закону України від 28 листопада 2002 р. "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" в ред. 2006 р.

  • Постановка проблеми. Застосування будь-якого покарання як прояву кримінальної репресії вимагає обачного підходу, оскільки йому властива й низка негативних моментів. Тому важливим завданням є мінімізація негативних властивостей покарань, підвищення їх ефективності як необхідного засобу захисту суспільства від найбільш небезпечних посягань, підтримання законності та правопорядку.