31 Жовтень, 2019

ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальним надалі залишається пошук теоретичних засад й практичних методів та засобів підвищення енергоефективності технічних пристроїв. Як новий підхід до вирішення таких завдань розглядається дослідження природи й можливостей практичного застосування проявів парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля [1].