31 Жовтень, 2019

ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Згідно найбільш поширених визначень під гуманізмом розуміють прагнення до людяності, створенню умов для максимального розвитку людських здібностей і достойного життя людини та віру в необмежені її можливості. В центр уваги гуманізм ставить людину на місце Бога, вірить в божественну сутність природи, в свободу, в людський розум, в безмежні можливості наукового і технічного прогресу, віру в силу магії та окультної містики. Гуманізм возвеличує до рівня святості загальнолюдські цінності сучасної демократії: рівність, свободу, право, толерантність, плюралізм, політкоректність, егоїзм,жадобу, користь та інші ідеологеми демократичного суспільства. Звісно, що ці «цінності» провокуються грішними людьми та свідомо введені в ранг наукових понять і не витікають з християнського розуміння про призначення людини та спасіння душі.