31 Жовтень, 2019

ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На сучасному етапі державного розвитку в Україні проводяться реформи в усіх сферах суспільного життя. Процес формування громадянського суспільства та створення правової держави потребує вдосконалення правоохоронної системи, в тому числі і органів прокуратури. Саме вони повинні перш за все забезпечувати функцію нагляду за дотриманням законності в державі. Тому, в умовах реформування інституту прокуратури варто звернутися до історичного аналізу концепцій її створення в період 1922 – 1933 рр. Це дозволить взяти позитивні перетворення тих років, відкинувши в минуле форми, методи та принципи роботи притаманні тоталітарному режиму. Особливість дослідження полягає також у тому, щоб розкрити основні напрямки діяльності прокуратури на прикладі Подільського регіону.