31 Березень, 2019

XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХАРКІВЩИНИ

    Олена Дехтярьова, Ірина Каденко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Сьогодні діяльність людини набула такого розмаху, що виникла загроза знищення не лише людства, а й усього живого на Землі. Реальна загроза нависла і над Україною. Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, що зумовлює появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, які викликають незворотні зміни в біосфері Землі. В останні десятиріччя вплив людини на природу набагато збільшився і, що головне, став практично неконтрольованим і майже не прогнозованим.

 • ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ҐРУНТІВ

    Оксана Пальчик, Вікторія Наседкіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Збільшення антропогенного навантаження на довкілля призводить до накопичення забруднюючих речовин в усіх природних комплексах. Особлива проблема виникає у разі забруднення ґрунтів [2, c. 262]. Ґрунтовий покрив є одним із основних компонентів довкілля, що виконує життєво важливі біосферні функції. Ґрунти беруть участь у процесі регулювання якості поверхневих і підземних вод, складу атмосферного повітря, є середовищем існування більшості живих організмів на поверхні суходолу, забезпечують сприятливе середовище для людини та виробництва сільськогосподарської продукції. Ґрунтовий покрив України на 60% складається з чорноземів – унікальних за своєю будовою, властивостями і потенційною родючістю. Їм властивий глибокий гумусований шар, добре виражена зерниста структура, майже ідеальна щільність будови, достатній і помірний запас поживних речовин. На жаль, такі зразкові об’єкти збереглися лише у цілинних умовах. Виявилося, що найкращий у світі чорнозем («царьпочв», за В.В.Докучаєвим) дуже вразливий до антропогенного втручання і під дією антропогенних чинників може швидко деградувати.

 • В наш час особливу занепокоєність викликають проблеми водокористування, оскільки загроза полягає не тільки в кiлькiсному зменшенні природних вод, а й у погiршеннi її якості. Тому ця проблема стає загальнодержавною у бiльшостi країн світу, зокрема в Українi.

 • Unlike traditional forms of education, Environmental Education is a holistic, lifelong learning process directed at creating responsible individuals who explore and identify environmental issues, engage in problem solving, and take action effectively to improve the environment. Environmental education is fast emerging as one of the most important disciplines in the world. Merging the ideas and philosophy of environmentalism with the structure of formal education systems, it strives to increase awareness of environmental problems as well as to foster the skills and strategies for solving those problems. Environmental issues have traditionally fallen to the state, federal, and international policymakers, scientists, academics, and legal scholars. Environmental education (often referred to simply as "EE") shifts the focus to the general population. In other words, it seeks to empower individuals with an understanding of environmental problems and the skills to solve them.