31 Березень, 2019

XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На початку XXI ст. активний розвиток комп’ютерних мереж дав поштовх до розширення засобів комунікації, а відтак інтернет стає універсальним засобом масової інформації. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій спричинив активний розвиток онлайнової журналістики, яка інтенсивно освоює комунікативний простір.