МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

  Анна Самохвалова,Наталія Онищенко (Харків,Україна) |    Завантажити статтю

В наш час особливу занепокоєність викликають проблеми водокористування, оскільки загроза полягає не тільки в кiлькiсному зменшенні природних вод, а й у погiршеннi її якості. Тому ця проблема стає загальнодержавною у бiльшостi країн світу, зокрема в Українi.