28 Лютий, 2019

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ

      Валентина Козаченко, Єлизавета Козаченко (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Громадянин інформативного суспільства має бути естетично вихованим, мати розвинений естетичний смак, сформовані естетичні цінності, які допоможуть критично ставитися до різнобічних естетичних і антиестичних впливів простору сучасності. Образотворче мистецтво відіграє велику роль у формуванні гармонійної особистості. Зокрема, нетрадиційне малювання значною мірою впливає на розвиток художнього смаку дітей, та є складовою частиною загального процесу її виховання. Способом нетрадиційного малювання можна роздивитись внутрішній світ дитини, відчути її неповторність і своєрідність, визначити емоційний стан, скриті комплекси, проблеми чи страхи. Позбавляючи дитину молодшого віку можливості малювати (навіть щось незрозуміле), ми позбавляємо її здатності фантазувати і уявляти, знижуємо можливості її творчого розвитку і, як наслідок, гасимо інтерес до мистецтва, творчої діяльності і краси вцілому. За висловом академіка І. Зязюна, сутністю сучасної мистецької освіти має бути «поєднання інтелекту і почуттів» [4, с. 13-14]. Нині основні завдання вчителя мають бути пов’язані зі створенням сприятливих умов для розвитку учнів під час проведення уроків. Одним із шляхів вирішення проблеми є розробка та проведення нетрадиційних уроків, які допомагають учителю урізноманітнювати роботу, зняти напруження від звичної навчальної діяльності, переключити увагу школярів. Одним із найкращих способів вдосконалення уроку є форми нестандартних уроків. Такі уроки, з інтегрованою основою та бінарні уроки, які спрямовані на творчий пошук, розвиток критичного мислення і всебічний розвиток особистості кожного школяра зокрема.