31 Липень, 2018

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Міжнародний досвід регулювання будівництва

      Олександр Непомнящий, Оксана Медведчук, Ірина Лагунова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Питання регулювання будівельної діяльності є на сьогодні надзвичайно актуальною проблемою, від вирішення якої залежить подолання економічної кризи та підвищення конкурентоздатності нашої країни на міжнародній арені. Вивчення міжнародного досвіду регулювання будівництва дасть можливість ефективно формувати інноваційні шляхи розвитку зазначеної галузі в Україні.

  • The modern global system becomes more uncertain and less stable and is characterized by the term of “predictable unpredictability” [6]. In the modern conditions of global instability, the most important factor of sustainable development of both the world economic system and individual regions is formation and development of strategies of social and economic development that are the basis for stable growth. Researches of scientists from different countries, for instance, J. Sachs [4] and J. Tomlinson [5] are devoted to the interrelation of social and economic factors of strategic development.