30–31 Серпень, 2017

ХLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

      Олексій Бурлуцький ( Старобільськ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Туризм є одним із найпомітніших суспільних феноменів, який органічно поєднує в собі могутню індустрію з багатовіковою традицією та надзвичайно багату рекреаційну сферу людського життя, в якій відбувається оновлення та відтворення сил особистості. Розвиток туризму сьогодні йде пліч-о-пліч з глобалізацією. На землі залишилося небагато місць, яким вдалося уникнути людської допитливості. Повне освоєння Землі не задовольнило потреби людей щодо відкриття і пригод та їх бажання пізнавати звичаї подібних до себе або відмінних від себе. Сучасний туризм виконує також винятково важливу соціальну функцію, він сприяє зростанню добробуту населення, також стає визначальним чинником соціальної та культурної інтеграції. Україна зі своїм ресурсним потенціалом Криму, Поділля, Закарпаття, Слобожанщини є країною майже безмежних можливостей для організації багатьох видів туризму, зокрема активного.

  • Вступ. У пошуках інноваційних підходів до організації позашкільного фізичного виховання з дітьми та підлітками слід враховувати особливе значення й привабливість художньої гімнастики і класичного танцю. Вони дозволяють розв’язати цілий комплекс важливих завдань у роботі з дітьми: задовольнити їх потребу у русі, навчити володіти своїм тілом, розвивати фізичні якості, розумові та творчі здібності, моральні якості тощо.