30–31 Серпень, 2017

ХLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасна система вищої освіти є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того щоб українська вища освіта по-справжньому ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. Об’єднання національних освітніх систем різного типу і рівня, що значно різняться за філософськими та культурними традиціями, цілями і завданнями та якісним станом – це сучасний світовий освітній простір [1]. Тому його зазвичай порівнюють із єдиним організмом, який формується за наявністю у кожній освітній системі у глобальному та світовому аспектах глобальних тенденцій, а з іншого – збереженні національних особливостей.

  • ПЕРВИНІ ДОКУМЕНТИ ГОТЕЛЮ

      Стелла Оніщенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Готельний бізнес є однією з високорентабельних галузей світової економіки, це робить його привабливим для інвесторів. За умов глобалізації та євроінтеграційних процесів в Україні готельно-господарчі підприємства розвиваються у напрямку тенденцій світового ринку, для забезпечення конкурентоздатності, що зробить його привабливим для інвесторів та допоможе розвинути туристичну галузь в країні в цілому.