5–6 Серпень, 2017

ХXХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Навіть перше знайомство з філософським вченням Х.Ортеґи-і-Ґассета виявляє принаймні дві оригінальні особливості на фоні сучасного йому філософсько-культурного поля. Зі змістовного аспекту, воно оригінальне розмаїттям проблематики, яка охоплює не тільки прикладні філософські сфери, серед яких історія філософії, філософія науки, онтологія, футурологія, але й широкий пласт соціокультурної проблематики, зокрема це мистецтво, література соціальна філософія, історія тощо. А з формально-стилістичного, – воно дистанціюється від загальноприйнятих на період його формування строгих і, ще достатньо традиційних, вимог філософського дискурсу, сформованих картезіанською традицією, що симптоматично ще й із врахуванням неокантіанських студій Ортеґи.