5–6 Серпень, 2017

ХXХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Однією з актуальних проблем контролю технічного стану складних технічних об'єктів (СТО) є підвищення інструментальної складової достовірності контролю їх поточного стану, яка обумовлена надійністю засобів контролю – контрольно-перевірочної апаратури (КПА), яка використовується для вимірювального контролю параметрів СТО.

  • В останній час спостерігається швидкий зріст попиту до якості обслуговування у мережах мобільного зв’язку, а саме до швидкості передачи інформації, що обумовлює можливість отримання абонентом інтернет-послуг, проведення відеоконференцій та інше. Зараз широко застосовуються мережі третього (3G) та плануються до застосування мережі четвертого покоління (4G). До сімейства 4G, як правило, відносять технології, які дозволяють передавати дані в стільникових мережах з швидкістю понад 100 Мбіт/сек. У широкому розумінні 4G – це ще й технології бездротової передачі інтернет-даних Wi-Fi (швидкісні варіанти цього стандарту) і WIMAX (у теорії швидкість може перевищувати 1 Гбіт/сек). У найбільш поширеному зараз у світі стандарті стільникового зв'язку GSM/EDGE (2G) межа швидкості передачі даних складає всього 240 Кбіт/сек. У мережах третього покоління (3G) швидкість складає до 7-14 Мбіт/сек.

  • Сферические радиопрозрачные обтекатели антенн (ОА), используемые в комплексных системах навигации сверхзвуковых летательных аппаратов (ЛА) в процессе полета подвергаются аэродинамическому нагреву. Это приводит к двумерной неоднородности в электродинамическом смысле материала стенки ОА (за счет изменения коэффициентов прохождения по толщине обтекателя при нагреве) и вызывает различные дополнительные угловые ошибки положения парциальных диаграмм направленности антенны, искажающих формируемое системой навигации изображения земной поверхности, что может привести к невыполнению антенной системой своих функций.