29–30 Квітень, 2017

ХXХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Анотація. Танець-модерн в Україні наприкінці XXстоліття суттєво змінився. Реагуючи на зміни техніки виконання танцю як в Європі, так і в Америці, багато хореографів звернули свою увагу на тенденції розвитку сучасного балетного театру. Виникли передумови для створення нових шкіл танцю-модернв Україні, що призвело до виникнення сучасного балетного театру. Одним з перших самостійних навчальних закладів, котрий спромігся донести українському глядачу сучасну культуру європейського танцю-модерн стала Українська академія балету. Випускники академії розширили та перевернули уявлення балетного глядача України про балетні вистави сучасності.

  • Основні вектори розвитку мистецької освіти в Україні визначаються Законами України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст. та ін., що регламентують діяльність системи вищої освіти у нашій країні. Зазначені нормативні документи наголошують на актуальності впровадження в освітню галузь інноваційних форм творчого розвитку школярів.