ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАЛЕТУ НА РОЗВИТОК ТАНЦЮ-МОДЕРН

  Тамара Драч (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Анотація. Танець-модерн в Україні наприкінці XXстоліття суттєво змінився. Реагуючи на зміни техніки виконання танцю як в Європі, так і в Америці, багато хореографів звернули свою увагу на тенденції розвитку сучасного балетного театру. Виникли передумови для створення нових шкіл танцю-модернв Україні, що призвело до виникнення сучасного балетного театру. Одним з перших самостійних навчальних закладів, котрий спромігся донести українському глядачу сучасну культуру європейського танцю-модерн стала Українська академія балету. Випускники академії розширили та перевернули уявлення балетного глядача України про балетні вистави сучасності.