ГУРТКОВА РОБОТА У КЛАСІ ГІТАРИ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Наталія Дучко ( Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Основні вектори розвитку мистецької освіти в Україні визначаються Законами України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст. та ін., що регламентують діяльність системи вищої освіти у нашій країні. Зазначені нормативні документи наголошують на актуальності впровадження в освітню галузь інноваційних форм творчого розвитку школярів.