30–31 Січень, 2016

ХXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • МОДЕЛЬ БОЙОВИХ ДІЙ ЛАНЧЕСТЕРА

    Олександр Різун (Кривий Ріг, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Не є таємницею, що теорія диференціальних рівнянь виникла у зв’язку з потребою людства розв’язувати численні задачі природознавства і техніки. З початку її існування, а саме кінець XVII – поч. XVIII ст., і до наших днів, виділені в окремий клас, лінійні диференціальні рівняння допомагають розв’язати широкий спектр проблем, що постійно постають перед вченими. До них відносяться проблеми математичної фізики, механіки, аеродинаміки, екології, військової справи, економіки та ін.

 • РROBLEM СAUCHY FOR GROWING POLYHARMONIC FUNCTIONS OF SOME CLASS

    З.Р. Ашурова, У.Ю. Жураева (Самарканд, Узбекистан) M.Ю. Жураева (Ташкент, Узбекистан)  |    Завантажити статтю |  Link

  We shall result in this paper the theorem for some polyharmonic functions determined in a unlimited strip.

 • ЗВ’ЯЗОК МАТЕМАТИКИ З ІНФОРМАТИКОЮ

    Станіслав Райлян (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер є необхідним атрибутом усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації постійно зростають і в Україні, і за кордоном. За останні кілька років Львів заслужено став одним із центрів інформаційних технологій в Україні.