ЗВ’ЯЗОК МАТЕМАТИКИ З ІНФОРМАТИКОЮ

  Станіслав Райлян (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер є необхідним атрибутом усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації постійно зростають і в Україні, і за кордоном. За останні кілька років Львів заслужено став одним із центрів інформаційних технологій в Україні.