29–30 Квітень, 2015

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В адвертології активно використовують різні соціологічні та психологічні методи вивчення рекламної аудиторії [8, с. 294 – 301]. Більшість таких досліджень проводять із маркетинговою метою, оскільки вивчення мотивів потенційних споживачів, інших чинників, що впливають на ухвалення рішення про покупку, прогнозування попиту на окремі товари, послуги, тенденції ціноутворення – ось лише неповний перелік напрямів роботи маркетологів. Фактично маркетингове вивчення рекламної комунікації покликане задовольнити запити рекламодавців і рекламопоширювачів, а не тих, для кого адресоване рекламне радіоповідомлення, – радіослухачів.