31 Грудень, 2022

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сондықтан әрбір базистік функцияны анықтау жоспары келесідей: біріншіден, базистікэлементар функциялар (немесе олармен байланысты басқа нысандар) гомоморфты түрде анықталады, содан кейін олардың негізгі қасиеттері гомоморфтылық шарттарынан алынады, содан кейін алынған нысандардың бар жәнебіреу болуы дәлелденді. Материалды гомоморфизм арқылы баяндаудың мұндай жоспары университеттерде оқытылатын алгебра, геометрия және математикалық талдау курстары үшін дәстүрлі болып табылады[2, 40 б.]